M.A. Program Graduates

M.A. Program Graduates

2023

Duk-In Choi, Ziyu Jiang, Yuan (Blair) Li,  Zhuoqun (Yuki) Yu

2022

Wenhui Gao, Emily Kao, Yue Wan, Yanqiong Yang, Ruonan Zhao, Ruge Zhao

2021

Baixi Chen, Xi Liu, Chuhan Sun, Xiaofan Xu, Yuhan Xu, Xingjian Xue, Qi Zhang

2020

Aigerim Amirkhan, Linyi Bao, Wei-Yun Chien, Zirui Hong, Ehean Kim, Jiatong Li, Shuge Liu, Qian Ma, Christianna Otto, Ke Sun, Yingyuan Sun, James Thayer, Lu Xin

2019

Banan Althowaini, Aidina Asikaer, Sondus Bajalan, Maryam Banten, Jordon Batchelor, Douglas De Souza Batista, Maria Del Valle Guzman Antelo, Qi Bu, Dmitriy Cherkassov, Yuge Duan, Ling-I Huang, Xiaofang Lu, Yiwen Ou, Yu Qi, Yichen Shang

2018

Ran An, Sarah Bastian, Grace Benner, Chelsea Benton-Monahan, Sarah Dorsey, Aaron Furguiele, Parisa Hatami, Emily Hicks, Shuzhan Jiao, Tianyu Liu, Cassandra Phelps, Meng Sun, Ahlem Yazidi, Tianzhi Zhang, Han Zhong, Die Zhu

2017

Hongni Gou, Jingyoung ‘Jenna’ Hwang, Sungtae Hwang, Ran Kim, Huiming Kong, Chen Lei, Mohan Liu, Kexin Lyu, Nannan Mei, Duo Pan, Ziling Pen, Qiuwen Pu, Şeyma Toker, Yishan Xu, Zhan Zhang

2016

Erning ‘Henry’ Chen, Tongtong Chen, Dmitri Detwyler, Julie Fensler, Kalynn Hanley, Yingliang ‘Elvin’ He, Xiaonan Jin, Danqi Li, Yingxue Liu, Tian Luo, Eleanor Sweeney, Keenan Sweigert, Tianfang ‘Sally’ Wang, Christopher Zakorchemny, Peng Zhang, Shizheng Zhang, Yu ‘Nicole’ Zhang, Qingyi Zhao

2015

Yan Chang, Yuan Chen, Jessica Crawford, Tianyu Fu, Sung Huh, Boo Kyung Jung, Hyun Jin Kim, Gege Li, Rui Liang, Chenwei Lui, Yichang Qiao, Zachary Shellenberger, Kevin Sprague, Christina VandePol, Lejiao Want, Yuanyuan Wang, Yuan Xie, Xi Yu, Nan Zhang, Qiannan Zhang

2014

Ebtesam Althowani, Yiran Cai, Wayne Cheek, Anqi Chen, Shouyi Deng, Jing Fang, Xiaoqing Ge, Samantha Himler, Xiaolin Hu, Yujie Ji, Jialei Jiang, Natalia Kazik, Jingjing Lai, Cheng Li, Qiyuan Liu, Siqi Lui, Yue Ma, Amber Martin, Siyu Meng, Lifeng Miao, Younsu Park, Trista Rappert-McGetrick, Haoshan Ren, Erica Stabley, Megan Stump, Jun Xu, Yiyu Xu, Nan Yang, Shuo Zhao

2013

Randi Anderson, Meghan Cavanaugh, Keui-Ting Chuang, Quangying Du, Rachael Fye, María Pía Gómez Laich, Natalia Guzman, Jamie Kim, Candace Lake, Yue Lee, Qianwen Li, Bailu Liu, Morgan Patkos, Jiefei Wang, Qin Wang, Yingying Xia, Xiaohang Yu, Wenli  Zhang

2012

Mark Carpency, Yohan Hwang, Meltem Ilkan, Meng-Wai Lin, Ju Hyun (Jenny) Park, Margarita Seregina, Siyuan Wu, Yi Zhang, Zaoli Zhang, Rebecca Zoshak

2011

Fatimah Al-Khawajah, Breynn Bello, Ronald Boben, Joshua Bowers, Eun Hee Chang, Yunchu Chen, Elizabeth First, Qie Han, Megan Layng, Sheng Hsun Lee, Shim Lew, Nicole Luvison, Alyson O’Shea, Xingxuan Qiao, Hsiang-Ni Su, Dan Zhong

2010

Ghadah Al Morshedi, Assma Althowani, Buthainah Althowani, Yu Yang Fei, Sung Hee Hwang, Xuan Liu, Sarah Pun Sherman, Thomas Spencer, I-Ting Tsai

2009

Abdulaziz Althowani, Shiho Asato, Zareen Atiyat, Eun Jung Kim, Pei-Hui Kuo, Hyun Joo Lee, Cassie Leymarie, Ing-Tsan Lo, Jennifer Miller, Ruth Parrish Sauder, Mandy Reinig, Youngsook Song, Chrystal Vance

2008

Lindsay Bensenhaver, Laure Bordas, Yi-Lung Chen, Yu-Ting Kao, Kristen Lee, Lu Li, Meghan Moran, Linh Phung, Yoshiho Sasaki, Li-Ting Shen, Jeffrey Wimperis, Jingyao Zhang

2007

Chien-Ying Chang, Ting-Yu Chen, Yun-Shih Cho, In-Soo Kim, Wei-Ting Lin, Brian Owens, Matthew Schneider, Amanda Showers